Các câu đối tại Đền Chúa Thác Bờ

 1: CUNG CẤM:

- Xứ Mường nữ kiệt, tải lương hộ quốc, trận trận công lao tựa thủy thiên thượng lai

- Nhất cảnh thanh cao, trị bệnh cứu dân, pháp pháp quyết linh tụy Đà giang dĩ phát

Nghĩa : - Người con gái kiệt xuất xứ Mường, tải lương giúp nước đánh giặc, công lao như nước từ trên trời đổ xuống.

           - Một vùng thanh cao, trị bệnh cứu dân, các phép khắp nơi về Đà Giang mà phát sức linh thiêng.

2: CUNG MẪU:

Đôi thứ nhất:

- Tháng đức độ trì nhân tứ hải

- Chú bà tế thế khách tam kỳ

Nghĩa : - Đức của thánh giữ gìn cho người bốn biển

             - Chú bà giúp đời, cứu vớt khách ba kỳ

Đôi thứ hai:

 - Diệu hóa nan lường phù địa giới

- Linh thông mạc trắc trợ dân an 

Nghĩa : - Khéo hóa khó đo giúp cõi đất

            - Suối thiêng khôn liệu giữ yên dân

Đôi thứ ba:

- Chúa nữ pháp thần thông phủ đời yên dân phàm tục

- Thánh tiên năng biến hóa hộ trì hạ giới khách trần

Nghĩa : - Phép Chúa nữ thần thông phủ đời yên dân phàm tục

             - Thánh tiên năng biến hóa giúp đỡ khách trần nơi hạ giới

3: CUNG CÔNG ĐỒNG:

Đôi thứ nhất:

- Hồ thủy như ngọc vạn phái triều tông vi hiển ứng

- Hoàng kim đài các nguy nga danh thắng thử bồng lai

Nghĩa : - Nước hồ như ngọc, muôn dòng chảy vào làm nên linh ứng

             - Đài gác Hoàng kim nguy nga nổi tiếng cảnh thần tiên

Đôi thứ hai:

 - Vạn đại anh linh dương hồ thần thông tại thượng

- Thiên thu hiển hách trạc trạc dã ứng hiện vu trung

Nghĩa : - Anh linh muôn đời lớn lao thay trên cao thần biết

             - Ngàn thu vẻ hách cao cả vậy cho thấy ở trong

Đôi thứ ba:

- Phật thánh thần tiên như nhất phù Việt Nam diên trường quốc tộ

- Yên nhiên đài thượng khúc thủy hà nhân kiến phúc đẳng hà sa

Nghĩa : - Phật thánh thần tiên cùng giúp cho mạch nước Việt được dài lâu

              - Vẻ yên vui tỏa xuống dưới đài ai nhìn thấy phúc được rất nhiều

4: CUNG QUAN:

Đôi thứ nhất:

- Cảnh tri vô song sơn hủy mang mang thú hữu tình

- Hoàng ông thi phú long vân khánh hội đáo khách duyên

Nghĩa : - Cảnh đẹp không hai, mênh mang vui thú tình non nước

             - Thơ phú ông Hoàng, duyên lành khách tới hội rồng mây

Đôi thứ hai:

 - Quốc thái dân an tư cổ đức

- Thanh phong lãng nguyệt chúc thần tiên

Nghĩa : - Nước thanh bình, dân yên vui nhớ người xưa đức cả

            - Sáng trăng gió mát, ngời ca các vị thần tiên

Chia sẻ:

TƯ VẤN HỖ TRỢ 24/7

Phone icon 091.448.9282
Phone icon 097.417.7704
Email: denchuathacbo.vn@gmail.com

Hotline/Zalo 0974177704

Xem nhiều

Facebook denchuathacbo.vn