Chúa Thác Bờ ngự đồng

Chúa Thác Bờ rất hay về ngự đồng. Thông thường Chúa Thác thường hay ngự về sau Chầu Đệ Tam (vậy nên có người lại gọi là Chầu Thác Bờ nhưng đôi khi có người lại hầu Chúa Thác sau Chúa Mường Đệ Tam Lâm Thao hoặc hầu chúa sau Chầu Bé Thượng).

Nhưng chúa hay ngự về hơn chúa Đệ Tam nên đôi khi người ta sẽ thỉnh luôn chúa về và chứng tòa Sơn Trang màu trắng. Chúa về ngự đồng thường mặc áo trắng, quần đen, đai xanh, bên hông có xà tích bạc. Chúa về khai cuông rồi một tay cầm chèo, một tay cầm mồi, bẻ lái dạo chơi sông Đà.


Chúa Thác Bờ rất hay ngự về đồng, thường thì Chúa Thác hay ngự về sau giá Chúa Đệ Tam Lâm Thao. Một số nơi lại hầu Chúa Thác Bờ sau giá Chầu Đệ Tam hoặc hầu chúa sau giá Chầu đệ nhị Thượng Ngàn. Có nơi người ta không thỉnh Chúa Đệ Tam và Chầu Đệ Tam mà họ thỉnh luôn chúa Thác Bờ về chứng tòa Sơn Trang màu trắng rồi thả cá phóng sinh trong đại lễ khai đàn mở phủ. 

Chúa Thác Bờ là bà chúa bản cảnh nên chỉ được phối thờ và hầu theo tứ phủ. Chúa ngự về đồng thường mặc áo trắng, quầy đen, đai xanh, bên hông có xà tích bạc, chúa về khai cuông rồi một tay cầm chèo, một tay cầm mồi, bẻ lái dạo chơi trên sông Đà thơ mộng nhưng cũng đầy dữ dội.

Cũng có thể hầu chúa thác sau giá chúa chữa Lâm Thao cũng được. Vì chúa năm cũng là chúa bản cảnh. Bởi vì nếu đã có bóng chẳng nhé thỉnh lại không hầu. Tuy nhiên vì cho rằng chúa thác chỉ là bản cảnh, vị trí không chính thức như chầu bà đệ tam nên mọi người thường hầu sau giá chầu đệ nhị.

Khi làm lễ lập đàn mở phủ, sau khi hầu giá, người ta thường làm lễ phóng sinh cá tại dòng sông Đà.

Lễ hội đền Chúa Thác Bờ được mở vào mùng 7 tháng giêng đến hết tháng 3 âm lịch. Hàng năm, cứ đến ngày này, hàng trăm lượt khách đổ về đền để tham quan và cầu khấn chúa bà.
Chia sẻ:

TƯ VẤN HỖ TRỢ 24/7

Phone icon 097.4177.704
Phone icon 091.448.9282
Email: denchuathacbo.vn@gmail.com

Call/zalo 0914489282

Xem nhiều

Các bài viết

Facebook denchuathacbo.vn